Polityka prywatności

0 comments

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do tej strony internetowej. Dane osobowe Zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) administratorem danych jest PiDT Sp. z o.o., ul. Poznańska 23/25, 62-020 Jasin. Bezpieczeństwo Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ….  Read More